Μεταφραστικό Κέντρο Χανίων
Η πολυετής πείρα μας αποτελεί εγγύηση για το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς.
Έχετε ανάγκη
για μεταφράσεις
επιστημονικής & εξειδικευμένης
ορολογίας;


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νομικά

Συμβόλαια, ιδιωτικές συμβάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, αιτήσεις, εξώδικα, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, πρακτικά δικαστηρίων, καταστατικά εταιρειών, νομική αλληλογραφία, κανονισμοί, νόμοι, ΦΕΚ.


Ιατρικά

Ιατρικές εξετάσεις, εκθέσεις, γνωματεύσεις, ιστορικά ασθενών, αποδείξεις νοσηλείας, φαρμακευτικά κείμενα, επιστημονικά άρθρα.


Πανεπιστημιακά

Πανεπιστημιακοί τίτλοι, βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες, απολυτήρια λυκείου, ενδεικτικά, πτυχία ξένων γλωσσών.

Πιστοποιητικά

Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου, πιστοποιητικά συνταξιοδοτήσεων, άδειες οδήγησης, βεβαιώσεις στρατολογίας, διαβατήρια, ταυτότητες, ποινικά μητρώα, βιογραφικά σημειώματα.


Οικονομικά

Οικονομικές μελέτες, αναλύσεις, ισολογισμοί, τιμολόγια, εκκαθαριστικά σημειώματα, φορολογικές δηλώσεις.


Τεχνικά

Τεχνικά εγχειρίδια, προδιαγραφές, οδηγίες χρήσης, μελέτες πάσης φύσεως. Ιστοσελίδες & Κείμενα προβολής


Γλώσσες ΜετάφρασηςΟι γλώσσες που υποστηρίζουμε διευρύνονται συνεχώς
με τη συνεργασία νέων επαγγελματιών μεταφραστών.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη μετάφραση προς κάποια γλώσσα
που δεν αναφέρεται,παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.