Υπηρεσίες

Μετάφραση

Το Μεταφραστικό Κέντρο Χανίων παρέχει επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις οι οποία γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με πνεύμα υπευθυνότητας και συνέπειας, το γραφείο έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένους εξωτερικούς επαγγελματίες μεταφραστές που μεταφράζουν πάντα προς τη μητρική τους γλώσσα και καλύπτουν όλους τους ειδικούς τομείς, παρέχοντας ως εκ τούτου μεταφράσεις υψηλής ποιότητας, τηρώντας ταυτόχρονα πιστά τις προθεσμίες παράδοσης.

Οι μεταφράσεις επικυρώνονται από την υπεύθυνη του γραφείου, Άννα Βεργανελάκη, με την ιδιότητα της πτυχιούχου μεταφράστριας, αποφοίτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2002 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.2002). Το γραφείο επίσης συνεργάζεται με δικηγόρους για τις περιπτώσεις που απαιτείται επικύρωση του φωτοαντιγράφου του πρωτοτύπου ή της μετάφρασης αποκλειστικά από δικηγόρο.

Οι μεταφράσεις παραδίδονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Τέλος, το Μεταφραστικό Κέντρο Χανίων αναγνωρίζει ότι τα προς μετάφραση κείμενα είναι εμπιστευτικά και απόρρητα και αναλαμβάνει την υποχρέωση προς τον πελάτη να τηρεί πλήρη εχεμύθεια όσον αφορά προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα.


Υποτιτλισμός

Το Μεταφραστικό Κέντρο Χανίων διαθέτει πολυετή πείρα και την τεχνογνωσία ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις εκάστοτε έργου, είτε πρόκειται για ταινία, τηλεοπτική σειρά ή ντοκιμαντέρ. Έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής υποτίτλων και τον χρονισμό αυτών, καθώς και της πλήρους ενσωμάτωσής τους στο βίντεο, γεγονός που επιτρέπει στον πελάτη να ανεβάσει απευθείας το οπτικοακουστικό υλικό του στις ιστοσελίδες και τις διαδικτυακές του πλατφόρμες.


Δακτυλογράφηση - Απομαγνητοφώνηση

Το γραφείο αναλαμβάνει τη δακτυλογράφηση κειμένων σε ελληνική και άλλες γλώσσες, τα οποία βρίσκονται σε έντυπη μορφή (χειρόγραφη ή μη) καθώς και την απομαγνητοφώνηση ηχητικών αρχείων.


Διερμηνεία

Το Μεταφραστικό Κέντρο Χανίων αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας συνεδρίων σε συνεργασία με έμπειρους, επαγγελματίες διερμηνείς από όλη τη χώρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας δίνοντας τις λεπτομέρειες της εκδήλωσής σας (ημερομηνίες, αντικείμενο, γλωσσικούς συνδυασμούς, διάρκεια συνεδριακής/διερμηνευτικής ημέρας, αριθμό αιθουσών, κ.λπ.) και αφού μελετήσουμε προσεκτικά τις παραμέτρους, θα λάβετε την προσφορότερη δυνατή πρόταση που να καλύπτει τις ανάγκες σας.

Τέλος το Μεταφραστικό Κέντρο Χανίων προσφέρει υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης του συνεδρίου σας καθώς και μετάφρασης των κειμένων απομαγνητοφώνησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πρακτικών.